Gobarsko društvo Nova Gorica je bilo ustanovljeno 12. 6. 2006 in v bistvu nadaljuje tradicijo Gobarske družine Nova Gorica, ki je bila ustanovljena že 24. 4. 1973.V sedemdesetih in osemdesetih letih je bila zelo aktivna, saj so bile takrat zelo znane razstave, ki jih je organizirala vsako jesen na takratnem vrtu hotela Park v Novi Gorici. Žal pa je njeno delo konec devedesetih let zamrlo, tako da je bila leta 2003 tudi formalno izbrisana iz registra društev. Društvo je ob ustanovitvi štelo 22 članov, v letu 2009 pa je članstvo naraslo na 80.

 

Novoustanovljeno društvo si je kot eno prioritetnih nalog zadalo nadaljevanje gobarske tradicije, ki je na Goriškem že zelo stara, po drugi strani pa skozi organizirane društvene aktivnosti širiti znanje o gobah in tudi širše o mikologiji. Predvsem pa skozi vse te aktivnosti prispevati k varovanju in ohranjanju narave. S tem namenom se je društvo že ob ustanovitvi vključilo v Mikološko zvezo Slovenije, ki povezuje 28 društev iz cele Slovenije in kot zveza v javnem interesu skrbi za povezavo z ustreznimi naravovarstvenimi institucijami ter pristojnimi ministrstvi.

 

Za širjenje znanja o gobah, ravnanja v skladu z gobarskim kodeksom ter predpisi, ki se nanašajo na varstvo narave, društvo tekom leta organizira “Gobarska srečanja”, “Gobarske razstave”, “Determinatorska srečanja” ter predavanja na temo gob in gobarjenja. Najbolj odmevne so razstave, ki jih vsako leto skupaj z družbo HIT društvo organizira v hotelu Sabotin. Običajno so te razstave prvi teden v mesecu oktobru. Tako je bila v letu 2014 to že 17. razstava. Te razstave običajno spremljajo tudi druge prireditve in aktivnosti, ki jih organizira družba HIT, predvsem pa se tu potrudi osebje hotela Sabotin. To je običajno “Mesec gobjih jedi”. V preteklosti pa je bila npr.tudi fotografska razstava na temo gob itd.. Gobarsko društvo je vsako leto sodelovalo  tudi v okviru “Vrtnarske razstave” v Šempetru, sedaj pa sodeluje in pripravlja tudi druge razstave, tako je že drugo leto postavilo odmevno razstavo v Mercator centru v Kromberku, azstavo v Šmartnem v Goriških brdih itd. Te razstave so namenjene najširšemu krogu ljudi, posebej pa se k obisku skuša pritegniti tudi šolsko mladino. Pri razstavah je potrebno omeniti, da je za te potrebno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor. Dovoljenje je potrebno dobiti zaradi tega, da se za potrebe razstave lahko nabere tudi zavarovane  vrste, seveda strogo omejene količine in še to izključno za potrebe razstave oziroma v izobraževalne namene.

 

Za člane društva se v mesecih septembru in oktobru oziroma ko se prične gobarska sezona organizira “Determinatorska srečanja”. V preteklih letih so se odvijala v hotelu Sabotin ob ponedeljkih zvečer. Spoznavanju gob in območij kjer rastejo posamezne vrste so namenja tudi “Gobarska srečanja”. V zadnjih letih smo imeli običajno po dve srečanji in sicer eno v spomladansko poletnem obdobju praviloma meseca junija, drugo pa v jesenskem času meseca septembra ali oktobra. Ta srečanja so bila v Trebuši, največkrat pa kar v bližnjem Panovcu, ki je z gobarskega vidika prav tako zanimiv kot mogoče druga gobarsko bolj popularna območja. Srečanja so običajno zelo uspešna, kljub temu, da je gobja bera lahko zelo različna, saj je nabranih primerkov dovolj tako za determinacijo, predvsem pa za drugi del, ki je  namenjen pokušnji gobjih jedi, za katero  se običajno potrudijo prizadevni člani  društva.

 

V sklopu gobarskih razstav, predvsem razstave v hotelu Sabotin smo vsako leto organizirali tudi predavanja za najširši krog članstva. To so bila splošna predavanja od poznavanja gob do gobje kulinarike. Med članstvom so bila zelo dobro sprejeta, vendar pa ugotavljamo, da bo potrebno pričeti tudi z bolj strokovnim izobraževanjem, saj nam primanjkuje strokovnjakov determinatorjev, saj za vse naše aktivnosti ne moremo obremenjevati samo 2-3 strokovnjake. Prav na tem področju pa se bo potrebno bolj povezati tudi z ostalimi društvi, predvsem pa tudi z Mikološko zvezo Slovenije.

 

PREDSEDNIK GD NOVA GORICA

Jakob ČEFERIN