Organ društva:

 • Upravni odbor:
  • Predsednik: Ivan BRATUŽ
  • Podpredsednik: Milan ŽIŽMOND
  • Tajnik: Vesna SUSIČ
  • Blagajničarka: Milenka AMBROŽIČ
  • Člani: Nikola ANDRIČ, Vladimir LEMUT, Danila PETREVČIČ
 • Nadzorni odbor:
  • Predsednik: Zdenko TRUNKL
  • Član: Gabrijel SELJAK
  • Član: Žarko CUKJATI
 • Častno razsodišče:
  • Predsednik: Ivan AMBROŽIČ
  • Član: Branko STERLE
  • Član: Janez PETROVČIČ