Organ društva:

 • Upravni odbor:
  • Predsednik: Jakob ČEFERIN
  • Podpredsednik: Milan ŽIŽMOND
  • Tajnik: Vesna SUSIČ
  • Blagajničarka: Aleksandra RUSJAN
  • Člani: Gabrijel SELJAK, Danila PETREVČIČ, Vladimir LEMUT
 • Nadzorni odbor:
  • Predsednik: Zdenko TRUNKL
  • Član: Žarko CUKJATI
  • Član: Nikola ANDRIČ
 • Častno razsodišče:
  • Predsednik: Drago KUMER
  • Član: Ivan GORJAN
  • Član: Zmago KRIVEC