Se nam želiš pridružiti? Klikni na spodnji gumb, izpolni in nam pošlji izpolnjeno pristopno izjavo.

Članarina za leto 2015 je 15 EUR. Plača se jo na redni letni skupščini društva osebno ali s plačilnim nalogom preko navedenega transakcijskega računa.