Matična številka:                2208377

Davčna številka:                 79987486

Registrska številka:           582   Upravna enota Nova Gorica

Transakcijski račun št.     SI56 6100 0000 1322 748 Delavska hranilnica d.d. Ljubljana