VSEM ČLANOM
GOBARSKEGA DRUŠTVA
NOVA GORICA

ZADEVA: SKUPŠČINA GD NOVA GORICA – VABILO

Na podlagi 17.člena Pravil GD Nova Gorica in sklepa UO z dne 7/3-2016 sklicujem v četrtek 31/3-2016 ob 17.30.uri v prostorih hotela Sabotin v Solkanu,redno letno skupščino Gobarskega društva Nova Gorica.

DNEVNI RED:

1.Otvoritev in izvolitev organov skupščine,
2.Sprejem in potrditev zapisnika skupščine z 25/3-2015,
3.Poročilo o delu za leto 2015,
4.Program dela za leto 2o16,
5.Finančno poročilo,načrt in članarina za leto 2016,
6.Razprava in sprejem poročila o delu ,finančnega poročila in programa dela za leto 2016,
7.Izvolitev delegatov za skupščino MZS in evidentiranje kandidatov za člane organov MZS
8.Imenovanje častnih članov GD Nova Gorica,
9.Razno.

 

V prilogi vam pošiljamo tudi plačilni nalog za članarino za leto 2016 v znesku 15 EU,predlagamo da članarino poravnate z plačilnim nalogom pri Delavski hranilnici,kjer imamo odprt TRR in je tudi najnižja provizija.Z plačilnim nalogom pa boste članarino lahko poravnali tudi na skupščini.Rok za poravnavo članarine je 31/3-2016.Opozarjamo člane da tistim članom,ki ne poravnajo članarine za tekoče in prejšnje leto,v skladu z 14.členom Pravil članstvo v GD preneha.

Vse člane obveščamo,da je gradivo (poročilo za leto 2015 in program za leto 2016) objavljen na naši spletni strani www.gobarskodrustvo-novagorica.si).

 

Gobarski pozdrav in vljudno vabljeni!

PREDSEDNIK GD NOVA GORICA
Jakob ČEFERIN

Celotno vabilo si lahko preberete v PDF obliki s klikom na spodnji gumb.