VSEM ČLANOM
GOBARSKEGA DRUŠTVA
NOVA GORICA

ZADEVA: SKUPŠČINA GD NOVA GORICA – VABILO

Na podlagi 17.člena Pravil GD Nova Gorica in sklepa UO z dne 5/3-2014 sklicujem v sredo 25/3-2015 ob 18.uri v prostorih hotela Sabotin v Solkanu,redno letno skupščino Gobarskega društva Nova Gorica.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine,
2. Sprejem in potrditev zapisnika skupščine z 2/4-2014,
3. Poročilo o delu za leto 2014,
4. Program dela za leto 2o15,
5. Finančno poročilo,načrt in članarina za leto 2015,
6. Razprava in sprejem poročila o delu ,finančnega poročila in programa dela za leto 2015,
7. Izvolitev delegatov za skupščino MZS,
8. Razno.

Vse člane obveščamo, da je gradivo (poročilo za leto 2014 in program za leto 2015) objavljen na naši spletni strani www.gobarskodrustvo-novagorica.si

Gobarski pozdrav in vljudno vabljeni!

PREDSEDNIK GD NOVA GORICA
Jakob ČEFERIN

Celotno vabilo si lahko preberete v PDF obliki s klikom na spodnji gumb.